تهویه اتاق های سرور (راهرو سرد/گرم)

هزینه شماره یک دیتاسنترها ، خنک سازی فیزیکی ساختمان می باشد بنابراین ایده راهرو گرم/سرد برای راه اندازی جریان هوا در مرکز داده سرورها پیشنهاد شده است. هدف پیکربندی راهروی گرم / سرد، حفظ انرژی و کاهش هزینه های خنک کننده با مدیریت جریان هوا است.
در ساده ترین شکل، طراحی مرکز داده راهروی سرد / گرم ، شامل قرار دادن قفسه های سرور در سطوح متناوب با ورودی هوای سرد به یک راه و تهویه هوا گرم به سمت دیگر است . یک سیستم مهار کننده می تواند برای جدا کردن و جلوگیری از مخلوط کردن هوای گرم و سرد استفاده شود.

راهرو هوای گرم بسته :
در راهرو گرم بسته ، راهرویی از رک ها را که به صورت پشت به پشت قرار گرفته است به صورت یک فضای بسته ایزوله تبدیل می کند . با استفاده از این سیستم ، راهرو گرم که توسط یک سقف شیشه ای و درب های ابتدا و انتها کلا” بسته شده و بدین ترتیب هوای گرم در یک محیط قرار گرفته که فقط تنها راه خروج آن از طریق عبور از سیستم های کولینگ نصب شده بین رک ها می باشد .
راهرو گرم بسته می تواند با سیستم های خنک کننده inrow ترکیب شود . بنا براین سیستم های خنک کننده inrow در این حالت ، هوای گرم داخل راهرو را مکش کرده و سپس با درجه حرارت مناسب به قسمت جلو که سرور ها مکش انجلم می دهند پرتاب می کند .

راهرو هوای سرد بسته :
در راهرو سرد بسته ، راهرویی از رک ها را که به صورت رو به رو قرار گرفته است به صورت یک فضای بسته تبدیل می کند . راهرو سرد بسته کاملا راهرو سرد را از راهرو گرم مجزا می نماید که این امر مانع از آن می شود که هوای گرم خروجی از رک ها مجددا توسط سرور ها مکیده شود و فقط توسط سیست خنک کننده جذب می گردد .
از راهرو سرد بسته به صورت ترکیبی با سیستم CRAC استفاده می شود.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *