صنایع غذایی کوهک

پروژه : سرد خانه 20- درجه صنایع غذایی کوهک
محل پروژه : صفادشت شهریار
ظرفیت : 40 فوت
ابعاد : 3*4*12