یونیت هیتر

این دستگاه برای گرم کردن فضاهای بزرگ و سرپوشیده مانند : سالنهای ورزشی ، کارخانجات ، نمایشگاه ها که دارای سقف بلندی هستند برخلاف فن کویل ها که در واحدهای مسکونی و اداری ، دارای سقف کوتاه تری هستند استفاده می شوند .

یونیت هیتر از قسمتهای زیر تشکیل شده‌است:

  1. کویل با لوله‌های پره دار که در داخل آن آب گرم، داغ یا بخار به عنوان حامل انرژی حرارتی جریان دارد بر حسب نوع یونیت هیتر ممکن است کویل صاف، مکعبی شکل، گرد یا دایره‌ای شکل باشد.
  2. پروانه یا فن که وسیله عبور دادن هوا از کویل و به جریان انداختن هوا در داخل فضای گرم شونده را بر عهده دارد. این فن بر حسب ظرفیت و فشار هوادهی ممکن است از نوع ملخی یا سانتریفوژ باشد.
  3. پره‌های جهت دهنده هوا که به وسیلهٔ آن‌ها می‌توان هوای خروجی از یونیت هیتر را به قسمتهای مختلف محل گرم شونده هدایت کرد
  4. کابینت یا محفظه که پروانه و کویل در داخل آن و پره‌های جهت دهنده هوا بروی آن نصب شده‌است.

این دستگاه را می توان از لحاظ مختلفی تقسیم بندی کرد که می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

  • از نظر انرژی حرارتی ( آبی ، بخار ، برق )
  • از نظر نوع پروانه (فن ملخی و سانتریفیوژ )
  • از نظر ترتیب قرار گرفتن قطعات (مکنده و دمنده )
  • از نظر محل نصب (سقفی و زمینی )