کندانسور هوایی (AIR COOLED CONDENSER)

این دستگاه یکی از اجزای اصلی دستگاه های تهویه مطبوع (هوا خنک ) و سرمایشی می باشد. در این دستگاه عمل خنک کاری توسط هوا صورت می گیرد. کندانسور هوایی متشکل از کویل کندانسوری(متشکل از فین و لوله مسی) ، فن ، تابلو برق (در صورت نیاز) و فریم می باشد . که فن با مکش هوا از لابلای کویل موجبات خنک کاری مبرد که در داخل لوله های مسی جریان دارد را فراهم می نماید و مبرد در قسمت خروجی کندانسور بحالت مایع در می آید.

 

alfasolar-sr_640x360 alfa-v-acv_640x360 alfa-v-vcm_640x360