کندانسور تبخیری

این دستگاه ها گرما را از سیستم تبریدی و تهویه مطبوع می گیرند و با صرف انرژی و آب به محیط منتقل می کنند. به عبارتی کندانسور تبخیری تلفیقی از یک کندانسور آبی و برج خنک کننده می باشد که در آن بخشی از آب در گردش تبخیر شده و گرمای لازم را از مبرد دریافت می کند و منجر به کندانس شدن مبرد داخل کویل می شوند.