کندانسور آبی

این دستگاه یکی از اجزای اصلی دستگاه های تهویه مطبوع ( آب خنک ) و سرمایشی می باشد که از طریق تبادل حرارت آب خنک با مبرد عمل خنک کاری صورت گرفته و فاز آن از حالت گازی به حالت مایع تغییر می یابد که اصطلاحا” کندانس شدن گفته می شود .

کندانسور در سیکل تبرید تراکمی سه نقش مهم ایفا می کند :

  1. خنک کردن مبرد خروجی از کمپرسور تا دمای چگالش Desuperheating
  2. مایع کردن بخار مبرد در دمای چگالش Condensing
  3. خنک نمودن مایع مبرد Sub cooling

کندانسور آبی عموما" در چهار نوع : کندانسور پوسته و لوله (shell & tube) ، صفحه ای (پلیتی)  ، دولوله و پوسته و کویل حلزونی تولید می گردند که از رایج ترین آنها می توان به پوسته و لوله اشاره کرد .

در این دستگاه عمل چگالش مبرد در بیرون لوله های مبدل و در درون پوسته اتفاق افتاده و سیال خنک کننده در داخل لوله جریان دارد . با توجه به اینکه از آب های مختلفی مانند : آب برج خنک کننده ، آب رودخانه ، آب دریا و ... جهت خنک کاری استفاده می کنند در تولید این دستگاه می توان از لوله های کاپرنیکل یا استیل استفاده کرد.

کندانسور آبی در طرح های ویژه و ابعاد اختصاصی جهت استفاده موارد خاص (پروژه های تعمیراتی و جایگزینی) قابل ارائه می باشد.

تجهیزات جانبی قابل سفارش :

  • پایه اختصاصی جهت نصب کمپرسور (4 سایز) برای انواع مختلف کمپرسور
  • لوازم خط مبرد (شیر اطمینان، سایت گلاس ، شیر روتالاک ، شیر سرویس ، پایه جهت نصب گیج ، شیر دستی ، شیر برقی ، سایت گلاس خط مایع ، پایه جهت نصب کر درایر در دو سایز، پایه جهت نصب مایع شکن و اویل سپراتور ، اتصال ورودی بصورت روتالاک ، اتصال ورودی بصورت فلانچ ، پایه جهت نصب پرشر سوئیچ ، پوسته کردرایر و بست کمربندی آن ) جهت سهولت در نصب کمپرسور