چیلر جذبی یا ابزوربشن (ABSORPTION CHILLER )

چیلر دستگاهی است که حرارت را از مایع که غالبا" آب می باشد بر اساس سیکل تبرید تراکم بخار یا جذبی می زداید . این مایع می تواند جهت خنک کاری یک پروسه صنعتی یا خنک کاری هوا ( دستگاه هواساز و فن کوئل ها ) استفاده شود .

چیلرها را می توان به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد و در تقسیم بندی دیگر نیز می توان آنها را بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد به سه دسته : هوا خنک ، آب خنک و تبخیری تقسیم نمود .

 

در ذیل به بررسی چیلر جذبی یا ابزوربشن می پردازیم :

در چیلرهای جذبی برخلاف چیلرهای تراکمی از جاذب (absorber) و ژنراتور (مولد حرارتی ) بجای کمپرسور استفاده می گردد و عمومی ترین خنک کننده در چیلرهای جذبی سیستم لیتیوم بروماید می باشد .

 چیلرهای جذبی به دو دسته چیلرهای جذبی آب - آمونیاک و چیلرهای جذبی لیتیوم بروماید - آب تقسیم می شوند . در واقع در هر سیکل تبرید جذبی، یک سیال نقش جاذب و یک سیال مبرد وجود دارد که تقسیم بندی فوق بر این مبنا انجام شده است .در سیستم آب - آمونیاک، سیال مبرد آمونیاک و سیال جاذب آب است. در سیستم لیتیوم بروماید - آب، سیال مبرد آب و سیال جاذب، محلول لیتیوم بروماید است .

در عین حال چیلرهای جذبی را می توان به دو دسته چیلرهای جذبی تک و دو اثره نیز تقسیم کرد.

چیلر جذبی تک اثره یا  Single effect

که خود به سه گروه چیلرهای تک اثره با تغذیه بخار، تک اثره با تغذیه آب داغ (دمای بالای ۱۰۰ درجه سانتیگراد) و تک اثره با تغذیه آب گرم (دمای زیر۱۰۰ درجه سانتیگراد) تقسیم می‌شوند که کارکرد آنها مشابه بوده و شامل حداقل یک مولد حرارتی می‌باشند.

چیلر جذبی دو اثره یا Double effect

که به دو گروه دو اثره با تغذیه بخار و دو اثره با شعله مستقیم طبقه‌بندی می‌شوند. این چیلرها، جز نسل جدید چیلرهای جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلرهای جذبی تک اثره‌ می باشند .

 

عملکرد سیکل چیلر جذبی یک مرحله ای آب گرم:

در دستگاه جذبی تک اثره ، آب به عنوان مبرد و لیتیم بروماید به عنوان جاذب عمل می نماید . محلول غلیظ لیتیم بروماید و آب در قسمت ژنراتور با کسب حرارت از آب گرم به جوشش درآمده و بخار آب حاصله پس از عبور از بخش جدا کننده ضمن تماس با لوله های سرد قسمت کندانسور که توسط آب برج خنک کننده خنک می شود، به قطرات آب تبدیل می شود . آب خالص ایجاد شده به قسمت اواپراتور رفته بر روی لوله های اواپراتور که از داخل آنها آب سرد  تهویه مطبوع عبور می کند ، اسپری می شود. تبخیر آب اسپری شده با گرفتن گرما از  آب تهویه مطبوع باعث سرد شدن آب داخل لوله ها می گردد . بخار آب حاصله وارد محفظه جاذب شده و با محلول لیتیم بروماید غلیظ شده که از بخش ژنراتور  به این قسمت آمده است در تماس قرار می گیرد و بخار آب ، جذب این محلول شده و مجددا به قسمت ژنراتور وارد می شود و این سیکل تکرار می گردد.