هواساز (AIR HANDLING UNITS)

دستگاه هواساز جهت کنترل شرایط دما و رطوبت هوای مطبوع کارخانه ها ،بیمارستان ها ، صنایع شیمیایی ، دارویی ، خودرو ، نساجی ، غذایی ، هتل ها ، مراکز خرید و . . . می باشد .

با تعبیه قسمتهای مختلف در این دستگاه می توان میزان رطوبت و دمای هوا را کنترل کرد . این دستگاه ها قابلیت اختلاط و فیلتراسیون هوای تازه و برگشتی دارند . 

با تعبیه بخش heat recovery قابلیت بازیافت انرژی هوای خروجی از ساختمان به محیط نیز مهیا می باشد.

AirHandlingUnit air-handling-unit-for-pharmaceutical-250x250 air-handling-unit-single-decker-500x500