دیگ بخار یا بویلر (BOILER)

دیگ‌بخار عبارت است از یک مخزن بسته که در آن بخار آب جهت استفاده در خارج از آن توسط گرمای ناشی از احتراق سوخت تولید می‌شود.

بویلرها معمولا برای تولید بخار (بویلر بخار) و آبگرم (بویلر آب گرم) تولید می شوند. سیال خروجی از بویلر جهت مصارف مختلفی از جمله تولید برق، حرکت لوکوموتیو، گرمایش محیط ، رطوبت دهی به محیط و ... استفاده می شود.

مناسب جهت نیروگاه ، بیمارستان ، کارخانجات صنعتی ، سونای بخار ، ساختمان ها ، عمل آوری بتن ، کشت قارچ ، گلخانه و ...

50HPBoiler_NoBackground بویلر