دستگاه VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW)

دستگاه VRF (VARIABLE REFRIGERANT FLOW) بر پایه سیکل تبرید تراکمی کار می کند و این قابلیت وجود دارد که که مقدار جریان مبرد ورودی به هر اواپراتور (یونیت داخلی نصب شده در داخل ساختمان) را می توان کنترل کرد و در نتیجه دمای هر اواپراتور را بطور جداگانه و مستقل از سایر اواپراتورها تنظیم شود .

VRF شامل یونیت خارجی (الکتروموتور ، کمپرسور ، مجموعه کندانسور و فن ، شیر انبساط الکترونیکی ، بدنه و شاسی و . . . ) که روی بام یا فضای آزاد نصب می شود و یونیت داخلی که بصورت سقفی ، دیواری و زمینی داخل ساختمان نصب می شوند شامل اواپراتور و فن هستند .

چندین یونیت داخلی از طریق لوله کشی مسی به یک یونیت خارجی وصل می شود .

مناسب جهت آپارتمان های مسکونی کوچک و بزرگ ، هتل ها ، شرکت ها ، مراکز خرید ، رستوران ها و . . .