داکت اسپلیت

داکت اسپلیت (اسپلیت کانالی) در رده سیستم های تهویه مطبوع مستقل قرار می گیرد و امروزه یکی از متداول ترین سیستم های سرمایش و گرمایش در جهان می باشد که شامل یونیت داخلی (هواساز) و یونیت خارجی (کندانسینگ یونیت) می باشد .
یونیت خارجی (شامل کمپرسور، کندانسور و الکتروموتور بعنوان نیروی محرک) در بیرون ساختمان جهت تغذیه از هوای آزاد قرار می گیرد و یونیت داخلی (شامل کویل ، فن و فیلتر ...) در داخل ساختمان و داخل سقف کاذب قرار می گیرد که یونیت ها توسط لوله مسی به یکدیگر متصل می شوند. دستگاه هواساز با مکش هوای داخل و انجام عملیات متناسب با فصل ، آن را سرد یا گرم نموده و هوای سرد یا گرم از طریق کانال های در واحدها توزیع می گردد.
داکت اسپلیت ها را می توان در دو نوع معمولی و اینورتردار تهیه کرد که در نوع دوم بدلیل وجود اینورتر و کنترل میزان برق مصرفی ، بهینه تر می باشد.
اسپلیت از لحاظ گرمایشی ، قوی عمل نمی کند و در بعضی مناطق نیاز است که یک مکمل گرمایی در کنار آن استفاده شود.