چیلر تراکمی

چیلر تراکمی

چیلر های تراکمی به دو دسته هوا خنک و آب خنک تقسیم می شوند .