اهمیت طراحی مناسب سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات

با توجه به این نکته که بخش قابل توجهی از زندگی انسان درساختمان ها یی که  محل زندگی ، محل کارو . . .  سپری می شود ، اهمیت این امر کاملا نمایان می گردد در نتیجه داشتن هوای مطبوع ودمای مطلوب کمک می کند که آرامش روانی بیشتر، راندمان کاری بالاتر ، استهلاک وخرابی تجهیزات الکتریکی کمتر وکیفیت زندگی بالاتر رود.

همواره طراحی مناسب سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات به عوامل مختلفی بستگی دارد و بسته به نوع کاربری فضا انتخاب وتعبیه می شود.مهم ترین وظایف یک سیستم تهویه مطبوع شامل کنترل دما ورطوبت فضا،حذف ذرات گردوغبار وپاکسازی وتصفیه هوا،حذف میکروب ها وباکتری ها درمحیط های بهداشتی درمانی،وفراهم کردن گرما وسرمایش محیط باتوجه به فصل است وهر چه کارایی سیستم تهویه مطبوع بالاترباشد طیف بیشتری ازاین فعالیت هارا انجام می دهد.

مهم ترین عواملی که طراحان در طراحی سیستم  تهویه مطبوع وتاسیسات به آن وابسته اند عبارت است از:

1-میزان سرمایه سازنده یا مالک برای سیستم تهویه وتاسیسات

2-ویژگی های آب وهوایی منطقه مانند میزان رطوبت نسبی محیط ،گرد وغباروبارندگی و…

3-میزان عایق بودن ساختمان برای جلوگیری ازهدررفت انرژی

4-نوع کاربری ساختمان(تجاری،مسکونی،درمانی)

5-ویژگی های مصالح وتجهیزات ساختمان دربهره گیری از سیستم تهویه ی خاص

6-انتظارات مالک یاسازنده ازطراحی سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات

انتخاب بهترین سیستم تهویه صرفاً نیاز به صرف هزینه بالا ندارد،اگر چه که هزینه درنظر گرفته شده تاثیر به سزایی دارد اما باید با شناخت کامل بهترین سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات راانتخاب کرد.انتخاب اشتباه علاوه براینکه هزینه ها رابالا می برد بر سلامت ساکنین نیز می تواند تاثیرات ناخوشایندی برجای بگذارد.

برخی از تاثیرات استفاده نادرست از سیستم تهویه مطبوع به شرح زیر است:

تشدید آلرژی وحساسیت:

با استفاده نادرست سیستم تهوویه مطبوع وهمچنین استفاده از تجهیزات بدون استانداردمیزان گرد وغبارمحیط که از عوامل اصلی آلرژی است افزایش می یابد ودرواقع یک طراحی نادرست نتیجه ای کاملا مغایر را برای یک مکان می تواند به وجود آورد.

افزایش سردرد ومیگرن:

سیستم های تهویه مطبوع مرکزی اگر به درستی طراحی وتعبیه نشود میزان هوای ورودی به اتاقهای مختلف به درستی کنترل نمی شود بنابراین ممکن است دراثر کاهش ویاافزایش دما افراد دچارسرماخوردگی وخشکی وسردردقراربگیرند.

آلودگی صوتی:

طراحی نادرست سیستم تهویه مطبوع درمکان مناسب درساختمان وهمچنین استفاده از تجهیزاتی که مناسب فضاهای کوچک تر نیستند سبب می شود آلودگی صوتی آرامش ساکنین رابرهم بزندودر روند خواب مشکل ایجاد نماید.

علاوه برمواردگفته شده که به سلامت ساکنین ساختمان ها بستگی داردوالبته بخش مهمی از تاثیرات طراحی سیستم تهویه مطبوع است مسائل دیگری نیز مطرح می باشد که درصورت طراحی درست سیستم تاسیسات وتهویه مطبوع می توان به آن دست یافت.

مزایای طراحی صحیح سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات:

1-کاهش هزینه های مصرف انرژی :

سیستم انتخاب شده برای یک ساختمان می تواند تحت تاثیر شرایط بومی انتخاب شود وبا استفاده ازانرژی های محیط میزان مصرف انرژی برق وسوخت های فسیلی کاهش پیدا کند.

2-عدم نیاز به تخریب وبازسازی سیستم تاسیسات وتهویه مطبوع:

هر طرحی برای سیستم تاسیساتی وتهویه انتخاب شود بنابه عمر مفید تجهیزات تا سال ها مورداستفاده قرار می گیرد،امادر طراحی های اشتباه نیاز است پیش از رسیدن به پایان عمر مفید کل سیستم تخریب وبازسازی شود وسیستم دیگری جایگذین آن شود.درصورت انتخاب صحیح سرمایه ای که برای ساخت مجدد سیستم تهویه به کار می رود رامی توان صرف نگهداری وتجهیزات جدید کرد.

3-نیاز به نگهداری وتعمیرات کاهش می یابد:

نگهداری از تاسیسات وسیستم تهویه مطبوع حتما باید صورت بگیرد وبازرسی های دوره ای میزان عمر مفید تاسیسات را افزایش می دهد اماتعمیرات پی درپی به دلیل انتخاب نادرست تجهیزات می تواند هزینه برداروآزاردهنده باشد.

4-کاهش آلاینده های محیط زیست:

انتخاب سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات علاوه براینکه می تواند میزان آلاینده های فضای داخلی رااز طریق فیلتر ها ی مخصوص کاهش دهد؛می تواند در آلودگی هوا نیز تاثیر گذار باشد.آلودگی هوا از طریق سیستم های تهویه مطبوع تاحدودی از طریق دفع صحیح وراه های شیمیایی وفیزیکی مختلف کاهش می یابد.این جذب آلاینده ها میزان رسوبات مسیرهای سیستم تهویه مطبوع رانیز کاهش می دهد.

طراحی صحیح سیستم تهویه مطبوع وتاسیسات سطح کیفیت زندگی رابالا می بردوآرامش درفضاهایی که هرروزه در آن قرار می گیریم عملکرد ساکنین را بهبود می بخشد.

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *